Obozy w 2021 r. odbędą się w Złotowie
(szczegóły terminów około lutego 2021)”